Σάββατο, 20 Μαϊος 2017 22:07

Η διαδικασία της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση είναι η διαδικασία εκείνη που εξετάζει και καθορίζει τις ικανότητες του ατόμου και τις παρούσες ανάγκες του, μέσα από τη λήψη ιστορικού καθώς και με τη χρήση δραστηριοτήτων που μας βοηθούν να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες του. Κατά τη λογοθεραπευτική αξιολόγηση καταγράφονται δυσκολίες στην ομιλία, στο λόγο και στην επικοινωνία.

 

Οι διαταραχές της ομιλίας περιλαμβάνουν δυσκολίες στην αναπνοή, την άρθρωση (παραλήψεις, αντικαταστάσεις και αλλοιώσεις φωνημάτων), τη φώνηση (ποιότητα φωνής), την αντήχηση (υπερινικότητα ή υπορινικότητα κατά τη διάρκεια της ομιλίας) και τέλος στην προσωδία (ο χρωματισμός της φωνής κατάλληλα ανάλογα με την περίσταση). Για την αξιολόγηση της ομιλίας χρησιμοποιούνται, η «Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης» του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών, στοματοπροσωπικός έλεγχος, καθώς και άτυπες δραστηριότητες αξιολόγησης.

 

Οι διαταραχές στο λόγο περιλαμβάνουν δυσκολίες στη μορφή, δηλαδή στη σύνταξη (σειρά λέξεων, είδη προτάσεων) στη φωνολογία (συνδυασμός επιμέρους ήχων) και στη μορφολογία (άρθρα, καταλήξεις). Ακόμη στο λόγο περιλαμβάνονται δυσκολίες στο περιεχόμενο δηλαδή στην σημασιολογία (η σημασία των λέξεων) και τέλος στη χρήση δηλαδή στην πραγματολογία (ο σκοπός της ομιλίας). Για την αξιολόγηση του λόγου χρησιμοποιούνται:

 

  •    Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης (Βογινδρούκας & Γρηγοριάδου, 2009), ένα εργαλείοαξιολόγησηςτων γλωσσικών δεξιοτήτωνατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.
  •    Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, την ελληνική έκδοση του WordFindingVocabularyTest (C. Renfrew, 1995), σκοπός του οποίου είναι να εκτιμήσει το λεξιλόγιο έκφρασης.
  •  Το Peabody Picture Vocabulary Test-III (Dunn & Dunn, 1997), μια δοκιμασία που εξετάζει το λεξιλόγιο αντίληψης.
  •  Το Preschool Language Scale-3(IL Zimmerman, VG Steiner, & RE Pond, 1993), μια δοκιμασία που εξετάζει την αντίληψη και την έκφραση του λόγου.
  •  Το Action Picture Test που αποτελεί μια σύντομη και απλή μορφή για την αξιολόγηση της κατανόησης, της γραμματικής, της παραγωγής απλής και σύνθετης φράσης και της παθητική φωνή.
  •  Το Τέστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότητάς-Μέταφων (Γιαννετοπούλου & Κιρπότιν, 2007), με στόχο την αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης κατά την προσχολική ηλικία, την αναγνωστική ετοιμότητα ως προς τη φωνολογική επίγνωση και την διευκόλυνση στην κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής.
  •  Τέλος, χρησιμοποιούνται και άτυπες δραστηριότητες αξιολόγησης.

 

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση μας βοηθά να συγκεντρώσουμε αρκετές πληροφορίες ώστε να θέσουμε τους κατάλληλους στόχους και να αποφασίσουμε για τις θεραπευτικές διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας. Η διαδικασία της αξιολόγησης ποικίλει ανάλογα με τη διαταραχή, τον πελάτη και τον λογοθεραπευτή.

Read 397 times Last modified on Σάββατο, 20 Μαϊος 2017 22:59

back testimonial

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

location 25ης Μαρτίου 81 Πετρούπολη Αττική 13231
   
mail Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ninemia-therapy.gr
   
phone Τηλέφωνο: +302105015511

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

© 2015 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ "ΝΗΝΕΜΙΑ". All Rights Reserved. Designed By TA