Σάββατο, 20 Μαϊος 2017 22:09

Στάδια ανάπτυξης της ομιλίας

Πολλές φορές η ομιλία των παιδιών δεν είναι «καθαρή», αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια αρθρωτική ή μια φωνολογική διαταραχή. Η σωστή άρθρωση των ήχων της ομιλίας προϋποθέτει την ακριβή τοποθέτηση, αλληλουχία, συγχρονισμό, κατεύθυνση και δύναμη των αρθρωτών. Στη διαταραχή της άρθρωσης έχουμε ανεπάρκεια σε κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω. Ωστόσο, μερικές φόρες κάποιοι ήχοι δεν μπορούν να παραχθούν, όχι λόγω ανεπάρκειας του μηχανισμού, άλλα λόγω μιας φωνολογικής διαταραχής, όπου το παιδί διαλέγει λάθος φώνημα για να χρησιμοποιήσει.

            Οι ηλικίες κατάκτησης των φωνημάτων και των συμπλεγμάτων είναι οι εξής:

Ηλικία Φωνήματα Συμπλέγματα
2,6-3,0 m/p/b/t/ɲ/c/Ɉ/k/g  
3,0-3,6 v/n/d/ҫ/ʝ/x/γ  
3,6-4,0 f/l/s/z sp/pl/kl/vl/kn/pn/pҫ/vγ
4,0-4,6 θ/ð/ʎ fl/st/sk/sc/ps/ks/xt/tr/kr/ð ʝ/zm/mn
4,6-5,0 ts/dz sf/vr/dr/xn/zγ/ft
5,0-5,6   γl/γr/str
5,6-6,0 r ðr/θr/xtr/ftҫ

 

Συχνά υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη της ομιλίας των παιδιών και οι ηλικίες κατακτήσεις μας βοηθούν να εκτιμήσουμε αν η ομιλία του παιδιού μας συμβαδίζει με την ηλικία του. Ωστόσο το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Μην ανησυχήσετε σε περίπτωση απόκλισης από το μέσο όρο, ένας λογοθεραπευτής είναι ο κατάλληλος ώστε να αξιολογήσει την ομιλία του παιδιού και να παρέμβει αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Read 336 times Last modified on Σάββατο, 20 Μαϊος 2017 22:58

back testimonial

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

location 25ης Μαρτίου 81 Πετρούπολη Αττική 13231
   
mail Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ninemia-therapy.gr
   
phone Τηλέφωνο: +302105015511

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

© 2015 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ "ΝΗΝΕΜΙΑ". All Rights Reserved. Designed By TA