01 02 03 04 05 06
01 / 06

01

02 / 06

02

03 / 06

03

04 / 06

04

05 / 06

05

06 / 06

06

ΝΗΝΕΜΙΑ

Το κέντρο οικογένειας και παιδιού ΝΗΝΕΜΙΑ δημιουργήθηκε αποσκοπώντας στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπευτική παρέμβαση των δυσκολιών που δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειας.

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και ειδικό παιδαγωγό.

Επιπλέον συνεργάζεται με αναπτυξιολόγο και παιδοψυχίατρο.Η επιστημονικότητα, ο σεβασμός και η ειλικρίνεια αποτελούν βασικές αρχές μας.

© 2015 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ "ΝΗΝΕΜΙΑ". All Rights Reserved. Designed By TA